Om Bon Island

Jag läste en gång att alla människor är en ö… men av öar bildas världsdelar! Och jag tror att det är just så det är. Genom våra val i livet berör och inspirerar vi andra, som i sin tur berör och inspirerar vidare. Tillsammans blir vi alla en vilket gör oss starkare. Jag är utbildad […]

Medveten andning – vad är det?

Tänk er ett litet spädbarn när den sover. Hur den fyller hela magen med luft i lugna, djupa andetag. Det är medveten andning. Den andning som vi tappar när vi blir äldre. Vi börjar andas mer ytligt och utnyttjar därmed inte hela vår lungkapacitet. Andningen är nyckeln till hela vår existens, att ge cellerna syre så att de kan förnyas och repareras och hålla vår kropp vid liv.