Den 31 mars börjar nya arbetsmiljöregler mot psykisk ohälsa att gälla. Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Läs mer här ->

Titta även på filmen om utbrändhet och stress på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Arbetsmiljöfrågor ses ofta som en kostnad för arbetsgivaren men de borde se det som en långsiktig investering. Tyvärr så tänker de flesta företag kortsiktigt och fokuserar bara på att årets resultat ska bli positivt och bra. Men kostnaderna för att ha sjuka anställa kan spara in en massa pengar på sjukskrivningar, arbete som inte blir gjort, ofullständiga och slarvigt gjorda projekt, lära upp nya, anställa nya och ge företaget ett positivt varumärke.

Maria