Chakrasystemet

Chakra är punkter med livsenergi som flödar i vår kropp. Chakrasystemet består av sju punkter på vår kropp (se bild) placerade i en rak linje längs med ryggraden från rotchakrat (längst ner) till kronchakrat (högst upp). Chakran kan beskrivas som hjul som snurrar i olika frekvenser och agerar i samspel med varandra. Ordet Chakra betyder just hjul!