Hur man coachar

Coaching är en process för att kunna ställa kraftfulla frågor för att hjälpa klienten ta itu med en utmaning och förbättras. Coachen samarbetar med klienten för att koncentrera sig på vissa frågor, vara fokuserad, uppmärksam, och reflektera tillbaka vad som hörts. Coachen ger förslag endast som en sista utväg och endast med tillstånd. I normala coachningsamtal, talar coachen inte mer än 25 procent av tiden.