Hur man coachar

Coaching är en process för att kunna ställa kraftfulla frågor för att hjälpa klienten ta itu med en utmaning och förbättras. Coachen samarbetar med klienten för att koncentrera sig på vissa frågor, vara fokuserad, uppmärksam, och reflektera tillbaka vad som hörts. Coachen ger förslag endast som en sista utväg och endast med tillstånd. I normala coachningsamtal, talar coachen inte mer än 25 procent av tiden.

Coach, rådgivare eller konsult

En coach har erfarenhet och kunskap. En coach är också förmodligen vana vid att gå in och lösa problem för andra människor. När man coachar kan det vara mycket frestande att bara ge klienten svaret, men att hoppa rakt in i och lösa klientens problem är inte att coacha dem.
Bara för att coachen tror sig veta svaret på ”problemet” betyder det inte att klienten kan det. Din lösning behöver inte alls vara klientens lösning. Även om du tycker att du vet svaret så ska du inte ställa ledande frågor. Det kan få din klient att känna sig manipulerad. Ditt arbete som coach är att få din klient att se svaret utifrån de svar och den coaching Ni har. Endast då kommer klienten kunna arbeta utifrån det. Det blir klientens sanning, inte någon annans. Och endast då kommer klienten kunna hitta sina egna utmaningar, se möjligheter och lösa sina egna problem Endast om du är en rådgivare eller en konsult ska du komma med rådgivning och förslag.

Avbryt inte din klient. Det kan få din klient att tappa sin tanketråd och det är viktigt i coaching att följa sina tankar och se var de leder. Det var vara något avgörande. Var bekväm med tystnaden för bilan kan tystnaden tyda på att klienten tänker djupare och mer än vanligt. Vilket kan vara avgörande. Coaching kräver fokus, lugn och ro, för både dig och klienten. Hitta lugna samtalsställen utan distraherande ljud.

Ställ en fråga i taget. Fler frågor staplade på varandra gör klienten ofokuserad. Ha inte ett manus. Med ett manus blir du lätt ofokuserad och slutar lyssna på din klient. Frågor kommer mer naturligt och logiskt och du blir mer flexibel och kreativ i din coachning.

Coacha mot ett mål, och håll fast vid målet. Inför eller under den första coachingen så är det bra att klienten och du fastställer vad målet med coachningen är så att Ni vet vad Ni ska coacha mot. Det är också en oerhörd tillfredsställelse för klienten när målet är uppnått. Det är ett mätbart resultat och då kan klienten ta tag i nya mål/problem själv!

Arbeta med öppna frågor som får klienten att fundera på svaret istället för att ställa direkta frågor som klienten redan har ”gamla” svar och sanningar på. Öppna frågor kan vara;  ”-Vad har du provat hittills?”, ”- Vem mer kan tänkas hjälpa dig med det här?”
Ur öppna frågor kommer det vanligtvis eftertänksamma svar och lösningar. Där är du som coach lyhörd för att kunna ställa ytterligare frågor så att klienten ser svaret och lösningarna själv. Att se lösningar på problem ur en annan synvinkel är värdefullt för klienten och det är där du som coach kommer in. Inte förrän då kommer din klient att kunna ta till sig lösningen och jobba mot målet/lösa problemet.

Bry dig inte för mycket om du inte tycker att din klient inte gör vad de behöver göra. du vet inte vad den här personen har gått igenom i sitt liv. Det kommer bara resultera i att Du känner dig frustrerad/besviken och det gör dig ofokuserad. Du är där för klienten. Inte tvärtom.

Coacha med öppet sinne, kärlek & värme ❤

Maria