Mindfulness handlar om att du fokuserar på att vara medveten om dig själv och det som finns i just nu. Mindfulness minskar stress, ångest, sömnsvårigheter, smärta och nedstämdhet.

 Mindfulness tar fasta på ögonblicket och betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro.

Vad är mindfulness?

Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu, i stunden. Det gör du med en nyfiken och accepterade inställning, det vill säga, utan att du värderar eller dömer det du upplever i nuet.

En viktig del i mindfulness är också en mer accepterande hållning mot dig själv och andra. Att du ser kärleksfullt och ömsint på dig själv, eller i alla fall skapar en neutral självbild, har stor betydelse för att du ska må bra.

Att kunna släppa taget om det som oroar oss, tankar sorger oss bekymmer och missnöje är bra för oss. Vi måste lära hjärnan vad som är verkligt och påhittat. Det du tänker ska hända betyder inte per automatik att det händer i verkligheten. Det innebär att om du tänker tankar som gör att du blir orolig eller stressad reagerar kroppen som om det verkligen var så. Vi låter stressen ta över.

Genom att uppmärksamma tankar som just tankar och inte fakta är det lättare att få ett avstånd till dem. Då kan till exempel oroande och negativa tankar få finnas där utan att du styrs lika mycket av dem.

Försök att lägga märke till saker som du mår bra av, till exempel en människas leende, värmen från solen på din kind, bruset från träden, ljudet av trafiken, skönt väder, bestickens tyngd när du äter eller en vänlig gest. Då lär sig hjärnan att lättare fånga upp liknande information i framtiden. Efterhand kan du då få lättare att hitta sådant som ger glädje och tillfredsställelse i livet. Ju mer du övar ju lättare blir det framöver.

Mindfulness används ibland inom sjukvården för att bl.a. hantera

  • stress
  • smärta
  • sömnproblem
  • psykiska besvär såsom ångest och depression.

Öva på andningen

Om du har stort kontrollbehov kan det vara svårt att följa andningen. Det kan kännas obehagligt att släppa andetaget och låta andningen sköta sig själv. Vi upptäcker då hur ytligt vi andas, högt upp i bröstkorgen, istället för det naturliga andetaget som är som ett barns och fyller hela vår mage, bröstkort och ända upp tillnyckelbenen.
Räkna andetaget vid varje utandning från 1-5 och börja sedan om igen. Så fort du märker att du far iväg i tankar börjar du om igen på 1 och håller på så under meditationen. Försök sitta 5 minuter till att börja med.

Tänk på att gamla vanor och tankar, som vi haft hela livet, är svårt att ändra på. De vi omedvetet gör i en viss situation är gamla vanor och det kan vi ändra på. Här kommer några minnesregler när tankarna sätter igång.

 

 

 

 

  1. Stopp. Koncentrera dig på andningsrörelserna, det ger dig andrum och avstånd till tankarna och känslorna.
  2. Observera. Försök att få en uppfattning om tankar, känslor, kroppen och vad som händer.
  3. Acceptera. Acceptera situationen som den är. Du kan inte göra om den men du kan försöka göra det bästa av den.
  4. Svara annorlunda. Försök att inte reagera enligt dina gamla mönster. Kanske kan du göra på något nytt sätt?
  5. Gå vidare. Du har gjort vad du kunde i situationen även om det inte blev som du tänkte dig. Lämna nu det som var utan att älta. Var öppen för nästa ögonblick.Och glöm inte, du är inte ensam!