Vill du utveckla din egen identitet? Din intuition? Utforska vad du står i de existensiella frågorna? Stärka din självkänsla och hitta dina mål i livet? Oavsett vad du vill så är enkla övningar något su kan använda för att bara ha kul eller för att använda när du vill upptäcka din outnyttjade potential.

Idag är vi till stor del styrda av invanda mönster och samhällets syn på hur vi ska vara. Att se sig själv och de man vill är inte alltid lätt. Vi vågar kanske inte, eller så ser vi inte möjligheterna vi faktiskt har, varje dag. Att säga nej, att säga upp sig, att bryta upp och gå vidare i livet och följa vår egen väg kan vara läskigt. Kärlek och glädje i livet är något vi alla vill ha, varje dag. Har du det? Vad är det för något som inte du vågar? Livet är här och nu och pågår för fullt, varje sekund av dagen. Och den enda som kan ändra på något som du upplever som ett hinder är du själv. Det du har i bagaget tillhör dåtiden och ska inte påverka framtiden.

Här finner du flera övningar som du kan göra själv eller tillsammans med någon. Lär dig något nytt om dig själv, utvecklas och bli den bästa du!