Motivationsdödare på jobbet

Never waste a good opportunity to learn from a bad boss – okänd

Di publicerade i veckan följande lista på vad som dödar motivationen hos de anställda.

1. Negativa människor
Finns på alla arbetsplatser. De förgiftar stämningen, hatar förändring och förintar optimismen hos övriga kolleger. Alla förändringar är bara av ondo anser de. Se till att ha tydliga policys och ett tydligt ledarskap för att minimera skadan de orsakar. L

2. Inget utrymme att växa
Du kommer ingenvart och dina förslag till utveckling för både dig och företaget är inte värda att lyssna på. Alla medarbetare behöver känna att de får lära sig nya saker och utvecklas. Annars blir arbetsplatsen statisk och tråkig. Individuella utvecklingsplaner visar istället medarbetarna att företaget aktivt investerar i dem.

3. Ingen vision
Detaljer i all ära, det måste också finnas en långsiktig vision. Utan ett större sammanhang är det svårt för människor att motiveras till att prestera allt de kan.

4. Slöseri med tid
Onödiga möten stup i kvarten eller mejl med irrelevant information som hela tiden ska skickas till hela personalen. Ser det ut så här är det sannolikt att medarbetarna är väldigt irriterade på tidslöseriet. Visa istället att de anställda är värdefulla genom att respektera deras begränsade tid.

5. Dålig kommunikation
När kommunikationen är dålig spenderar personalen hälften av tiden med att gissa vad chefen vill ha gjort. Med tydlig kommunikation kan medarbetarna ägna mer tid åt arbete.

6. Strikt hierarki
Allas idéer värderas inte lika högt och vissa ska bara hålla tyst och göra som cheferna säger. Genom samarbete ökar istället allas motivation.

7. Ingen uppskattning
Hårt arbete eller extraordinära resultat borde belönas. Det behöver inte kosta, ett enkelt tack räcker långt.

8. Dåligt ledarskap
Odugliga ledare är ett gift för företag och organisationer. Även de bästa medarbetarna behöver bra chefer. Sluta aldrig att utveckla ledarskapet på varenda nivå i företaget.

Källa di.se