Ökande sjukskrivningar för psykisk ohälsa

Sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt, och frånvaron på grund av psykiatriska diagnoser utgör nu 40 procent av samtliga sjukskrivningar. Höga krav, otydliga roller och dåligt ledarskap på arbetsplatserna är viktiga förklaringar. Nu måste cheferna ta ansvar för en bättre arbetsmiljö.

Idag publicerar DN en rapport från forskningsrådet Forte, skrivet av åtta forskare. Psykiatriska diagnoser har ökat med 48% och den vanligaste diagnosen är enligt Försäkringskassan akut stressreaktion. Höga krav från arbetsgivare, samhälle och oss själva är påfrestande och både män och kvinnor insjuknar mer och mer och drabbas till slut av psykisk ohälsa. Arbetsplatser, chefer och anställda bör få större förståelse för hur vi ska bemöta och förhindra att vi drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Vi måste lära oss att se tecknen tidigt så att vi inte faller som plockepinn överallt.
psykisk ohälsa hos bonisland
Sedan jag drabbades av utmattningssyndrom 2011 har jag sett nära vänner och bekanta falla ihop. Det som jag först inte förstod och accepterade alls är idag en realitet som drabbar så otroligt många. Tack vare olika uppror i sociala medier, och att psykisk ohälsa har belysts i tidningar, TV program m.m. så har vi blivit bättre på att tala om det, det är inte lika skämmigt. Men fortfarande vilar lite skam av att inte vara så ”stark” som vi tror vi är, eller som vi tror att vi måste vara. Men vi är inga supermänniskor och det har blivit en otroligt press på våra arbetsplatser att prestera, tjäna mera, öka vinsterna. Alla saker vi måste köpa, vi måste göra, alla ”måste ha bilder” på Facebook och andra sociala samlingsplatser skapar en inre stress hos oss, omöjlig att uppfylla..

Vi måste bli bättre på att ta hand om oss själva, inte lyssna på alla måsten, säga ifrån på arbetet när det är för otydligt, för mycket, för höga krav. Vi måste våga vabba, utan att ”jobba hemifrån” för att visa oss duktiga. Sluta överkonsumera och överspendera för ju mer vi spenderar ju mer måste vi tjäna…Vi måste skapa tid för oss själva, för familjen och för våra relationer. Vi har bara detta liv, vi kan inte ångra oss sen…

Se hela texten från DN här!