Sluta göra! Börja vara!

Det finns ett behov av förändring i oss – ständig förändring – med våra relationer, våra jobb , våra ägodelar , vår utbildning och vår status i livet . Strävan efter något bättre och att aldrig vara nöjd tills vi uppnått nästa mål. Konkurrensen i dagens moderna samhälle orsakar ångest och stress , och ser till att vi ständigt upplever ett tillstånd av brist inom oss själva och att vi aldrig är nöjda.

Vi är i ett ständigt görande, men vad händer om vi istället valde att vara?

Att vara är en känsla av att känna sig närvarande i exakt vem du är i just detta ögonblick, i stället för att göra något för att försöka bli bättre eftersom du uppfattar dig själv eller ditt liv som ofullkomliga. Det kan verka svårt i början att göra övergången, men belöningen kommer uppväga den insats som krävs.

1. Bestäm vad som är viktigast för dig.

Vill du leva livet enligt andras planer och förväntningar? Det kan vara dina föräldrar som bestämt vilken väg ditt liv ska ta, eller det kan vara din kulturs förväntningar som du känner dig skyldig att leva upp till.

För att verkligen leva ditt riktiga jag, måste du bestämma vad som är viktigast för dig i livet och vidta åtgärder för att hedra dessa saker.

På så sätt agerar du mer i linje med vem du är, med ditt jag och gör inte det som  strider mot dina inre värderingar.

2. Välj att vara lycklig i varje ögonblick.

Många tror lycka är något som kommer från externa källor – ett jobb eller karriär, uppfostran, ekonomi eller partner. Jag håller inte med. Lycka är ett val som kommer inifrån. Det är ett beslut som du kan göra från ögonblick till ögonblick. ängslan av att vara i nuet.

Om du förväntar dig att lycka ska levereras till dig av andra kommer du bli väldigt olycklig när förväntningarna inte uppfylls. Tänk istället; Vad kan du hitta i denna stund att glädjas åt?

3. Hedra dina styrkor.

När du lever ditt liv med fokus på dina styrkor, lever du i att vara. Vad du är bra på – dina styrkor – faller sig naturligt för dig. De aktiviteter du kämpar för att förstå eller aldrig riktigt når behärskning av är exempel på ”att göra” som bara inte fungerar. Sluta övertala dig själv att du måste vara bra på allt och fokusera istället på det som motiverar och glädjer dig!

4. Vara i den nuvarande med ett öppet hjärta.

När du är närvarande varje ögonblick i ditt vakna liv med ett öppet hjärta, märker du färgerna, dofter, texturer och andra nyanser i livet som du annars skulle missa om du var upptagen att oroa dig för framtiden.

När du flyttar fokus från ditt huvud till ditt hjärta, öppnar du upp en helt nytt sätt att vara som är centrerad i kärlek, njutning, förlåtelse, förståelse och acceptans..

livscoach hos bon island

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sluta älta tidigare misstag.

Det förflutna är i det förflutna och det är där det måste förbli.

Det finns inget värde i ånger, skuld eller skam. Erkänna att vad som än hände är över. Det kommer bara ta din energi att hålla tidigare misstag levande, som du ändå inte kan ångra.. Likaså om du tror att din bäst tid har varit, släpp det och se framtiden som den bästa tiden. Ge dig själv tillåtelse att skapa nya äventyr och prestationer från en känsla av att vara vital och levande.

6. Låt varandet vara att vara

När du kommer till att vara och du tar med dig din medvetenhet till alla handlingar du är engagerad i, kommer de att genomsyras av närvaro och inte av motstånd. Resistens mot nuet är vad som orsakar ångest, sorg, ilska och förtvivlan.

Verkligen träna på att vara närvarande oavsett vad du gör. Det enklaste sättet att känna sig närvarande är meditation, men det är inte den enda vägen till närvaro. Pröva mindfulness. Stanna vid ett rödljus, se dig omkring och se färgerna runtomkring dig. andas och känn luften i dina lungor. Lukta och notera lukterna omkring dig. Känn luften mot din hud och lyssna på ljuden runtomkring dig. Att vara närvarande i nuet med alla våra sinnen.

Lägg märke till din kropp och vad som är omkring dig och du kommer bli förvånad över hur lugn du börjar känna dig utan det konstanta bulleret av måsten och borden.. Livet självt blir en meditation.

7. Ta inspirerad åtgärder

När du har övat på att bara vara, då kan du börja ta inspirerande åtgärder. Inspirerande åtgärd är när din intuition skickar ett meddelande att agera. Ofta kommer till dig som en slumpmässig tanke som känns som det kom från ingenstans. Du kommer att börja märka vad som känns rätt och naturligt dras mot att ta dessa åtgärder. När du lär dig att lita på dig själv och ta inspirerade åtgärder som ett naturligt må bra, kommer du att uppleva mer framgång än någonsin tidigare, och du kommer också att må bättre. Det är en win-win.

Om du fokuserar på bara en av de ovanstående stegen mot att vara varje dag, så kommer du hitta dig själv på vägen till en konsekvent lycka och tillfredsställelse.

Ta hjälp av Bon Island – din personliga livscoach!

Live Your life and make each day count!

livscoach hos bonisland

 

 

 

 

 

 

 

Inspirerad och lätt omarbetad text,
ursprungligen skriven av Estelle Williams smarthealthywomen.com